ANGOL NYELVI VERSENY EREDMÉNYE

Angol nyelvi versenyt hirdettünk a nyelvi előkészítő osztályba jelentkező nyolcadikos diákok számára. A versenyt 2019.01.25-én tartottuk. Azok a jelentkező tanulók, akik a gimnázium által meghirdetett angol versenyen részt vettek, plusz pontot kaphatnak.(50% felett – 2 pont, 60% felett – 4 pont, 70% felett – 6 pont, 80% felett-8 pont, 90% felett-10 pont)

A diákok eredményei az OM azonosítójuk alapján szerepel:

72515531238 – 78% + 6 pont

72454504917 – 64% + 4 pont

72508528223 – 54% + 2 pont

72400039982 – 42%

72454503769 – 28%

72508527665 – 28%

72454502912 – 24%

Gratulálunk a versenyzőknek!

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

         intézményvezető

SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK, SNI DIÁKOK IRÁNTI ÉRZÉKENYÍTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATUNKHOZ KAPCSOLÓDÓ ALKOTÓI PÁLYÁZAT

A Klebelsberg Központ által meghirdetett sikeres pályázatunk a megvalósítás utolsó lépcsőfokához érkezett. A pályázattal elnyert összeg révén számos programot tudtunk megvalósítani, mellyel hozzájárulhattunk diákjaink szociális kompetenciájának fejlesztéséhez, a diákok érzékenyítéséhez.

A szocializáció során a tanuló szociális környezetében sajátítja el a társas kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához szükséges ismereteket és készségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a későbbiekben a társadalom aktív tagja legyen. Mivel a szocializáció egyik helyszíne az iskola, az oktatásban részt vevőknek meghatározó szerepük van a hatékony szocializációs folyamatok irányításában. A szociális készségek összefüggnek a kognitív készségekkel, a kognitív irányú fejlesztések kedvező hatással vannak a tanulók szociális készségeire, és fordítva. A kognitív és szociális képességek között egyensúly áll fenn. A szocializáció tanulható és tanítható folyamat, a szociális képességek és készségek fejlesztése minden tanuló érdeke, a társadalomnak pedig természetes elvárása. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy eszközeink, módszereink tárházát bővítsük a szociális kompetencia fejlesztése érdekében. A tanév során megvalósított pályázatot, a programokat „Jó gyakorlatként” kívánjuk megvalósítani a következő tanévekben, valamint továbbadni a tagintézményeink számára is.

Tovább a cikkhez

MEGYEI PÁLYÁZATON ELSŐ HELYEZÉST NYERT EL KISS DÓRA PÁLYAMŰVE

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a “Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás JNSZ megyében” elnevezésű, KEHOP-1.2.0-15-2016 azonosítószámú projekt keretében hirdetett klímaváltozással kapcsolatos ötletpályázatot középiskolások részére. Fotón, videón vagy kollázson keresztül kellett bemutatni valamilyen klímaváltozással kapcsolatos problémát. 2019.01.23-án, a Megyeházán Piroska Miklóstól, a JNSZ Megyei Önkormányzat Elnökétől vehette át Kiss Dóra, 11. A osztályos tanuló a szakmai zsűri által odaítélt első helyért járó elismerést.

Tovább a cikkhez

Nyelvi előkészítőre jelentkező általános iskolások figyelem!

Angol nyelvi tanulmányi verseny nyolcadikos tanulók számára

Az általános iskolás tanulók számára tanulmányi versenyt szervezünk angol nyelvből 2019. január 25-én 15 órától. Az angol írásbeli verseny,- amely 50 pontos lesz- egy nyelvhelyességet, szókincset mérő tesztrészből és egy olvasott szöveg értéséből fog állni. A versenyen való részvétel segíti a sikeres felkészülést, valamint, a verseny sikeres teljesítésével a legeredményesebb diákok plusz pontot szerezhetnek a felvételi pontszámukhoz.

A 4+1 évfolyamos, nyelvi előkészítő osztályba jelentkező tanulóknak meg kell írniuk a központi írásbeli felvételi tesztjeit, s az ezek alapján elért pontokkal és a hozott pontokkal – 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi jegyek átlaga – kerülhetnek be ebbe az osztályba. Azok a jelentkező tanulók, akik a gimnázium által meghirdetett angol versenyen részt vesznek, plusz pontot kaphatnak.(50% felett-2 pont, 60% felett-4 pont, 70% felett-6 pont, 80% felett-8 pont, 90% felett-10 pont)

Helyszín: Kossuth Lajos Gimnázium (Tiszafüred, Baross u.36.), nagyelőadó (földszint 013-as terem)

Időpont: 2019.01.25. 15.00-16.00

Jelentkezési határidő: 2019.01.21-ig (A jelentkezési lap személyesen is leadható az intézményben az írásbeli felvételi napján.)

A jelentkezési lap innen letölthető.

A Szegedi Tudós Akadémia újabb foglalkozásán vettünk részt

2019. január 16-án a Tóth Árpád Gimnázium TÁG-TUDOR Öveges Laborjában került megrendezésre a “Szövetekről sokfélekép(p)” című interaktív laboratóriumi gyakorlat, melyen az állati/emberi szövetekkel ismerkedtünk klasszikus és digitális eszközök segítségével. Iskolánk tanulói közül a rendezvényen az emeltszintű biológia érettségire felkészítő fakultációs csoportokból az alábbi tanulók vettek részt: Demján Mária Margaréta és Tóth Imre István 12.B, Sinka Melinda, Fehér Krisztina és  Koncz Dávid 11.A és György Viktória 11.C.

Tovább a cikkhez

 INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolában 2018. november 8-án zajlott az intézményvezetői tanfelügyelet, és 2018. december 13-án került sor az intézményi tanfelügyeletre.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 156.§ (5) szakaszának értelmében az intézmény a honlapján hozza nyilvánosságra az ellenőrzések megállapításait. (Az oktatas.hu online felületen megtalálható értékelést.)

 INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE
INTÉZMÉNYVEZETŐI TANFELÜGYELET PÉM eredmények

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN

EGYÉNILEG JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

(NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM)

Az egyéni jelentkezés menete a 2018/2019. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során a következő:

 

  • A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti, ha a jelentkező a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik.
  • Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlap kitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatal győri központjába.
  • Felhívjuk a figyelmüket, hogy kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.

Tovább a cikkhez

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI

A 9. évfolyamra a tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból) az alábbi időpontokban szervezzük meg:

  • 2019. január 19-én 10 órától (10.00 órától magyar nyelv és irodalom, 11.00 órától matematika)
  • a pótló írásbeli vizsgát 2019. január 24-én 14 órától 

A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv (45 perc): a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika (45 perc): A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt-diákigazolványt vagy személyi igazolványt –vigyenek magukkal.

Tovább a cikkhez