A Debreceni Egyetem természettudományos táborában jártunk

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara egyhetes ingyenes nyári tábort rendezett július 1-6-ig. A jelentkezési feltételek között volt, hogy egy 4-8 oldalas pályamunkát kellett írni az általad választott tantárgyi témából. A tantárgyak pl. a következők voltak: matematika, fizika, kémia, biológia, stb. Az iskolánkban 3 diák kapott lehetőséget a részvételhez: Kócsik Klaudia (10.A) biológia, Nagy Sarolta Eszter (11.B) és Rákóczi Gergő(10.A) pedig matematika táborban vett részt. A tábor ideje alatt minden délelőtt elméleti valamint gyakorlati oktatás volt a választott tantárgyakból, egyénileg és csapatosan egyaránt. Délutánonként az egyetem egy-egy kara mutatkozott be színes és izgalmas előadásokkal, vetélkedőkkel, programokkal.

Aki szereti a természettudományi tantárgyakat és szeretne a Debreceni Egyetem hallgatója lenni, annak ez a tábor tökéletes, sok újdonságot tanultunk és rengeteg új barátot szereztünk.

Nagy Sarolta Eszter

12.B osztályos tanuló

Tovább a cikkhez

Tankönyvosztás

A könyvtári könyvek átvétele:

2019. augusztus 27-28-29. (kedd, szerda, csütörtök)

8:00-13:00- ig a könyvtárban.

Az át nem vett tankönyveket is ebben az időben lehet átvenni.

Élményszerű tanulás a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolában

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása című pályázatára. A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával 238 100 000 forintból valósulhatja meg programjait.

A projekt célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulási módszerek kísérleti megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

Tovább a cikkhez

Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A tankönyvcsomagok kiosztása a következő időpontokban történik:

Augusztus 21. (szerda): 8:00-12:005.-8. évfolyam
13:00-17:009. évfolyam
Augusztus 22. (csütörtök):13:00-17:0010. évfolyam
Augusztus 23. (péntek):8:00-12:0011. évfolyam
13:00-17:0012. évfolyam

A GIMNÁZIUM HÁROM ÉVE

Három év elteltével érdemes áttekinteni hova sikerült elérkeznünk, mit sikerült az intézményvezetői pályázatból, illetve azon felül is megvalósítanunk, és merre tartunk tovább.

A gimnázium arculatát továbbra is döntően a nyolc évfolyamos tehetséggondozás (amely a 8. osztályban elkezdett 2. idegen nyelv tanításával, a versenyeztetéssel, az átlagosnál homogénebb tanulói összetétel miatt gyorsabb, hatékonyabb tanítással) és a négy évfolyamos emelt és általános tantervű oktatás, melyet kiegészít a fakultációs oktatás. Képzési palettánkat bővítve  a 2019/20-as tanévben elindítjuk a rendvédelmi képzést.

Kiemelten fontosnak tartjuk a nyelvi képzést, tudva, hogy a felsőoktatási intézménybe bejutás feltétele 2020-tól egy középfokú nyelvvizsga megléte. Ennek érdekében számos lépést tettünk az elmúlt években. LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgahelyeként működik gimnáziumunk 2018 januárja óta.  Diákjaink helyben, megszokott környezetben, gimnáziumi angol nyelvtanárok segítségével vizsgázhatnak, illetve erre a típusú nyelvvizsgára kapnak nyelvi órán felkészítést. A tanév során 61 fő szerzett nyelvvizsgát. Angol nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgát szerzett 7 tanuló, 3 fő írásbelit, 2 fő szóbelit. Komplex középfokú nyelvvizsgát 12 fő, szóbeli nyelvvizsgát szerzett 19 tanuló, középfokú írásbeli nyelvvizsgát szerzett 11 tanuló. Német nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgát szerzett 1 fő és 1 fő írásbeli, 5 fő szóbelit. Együttműködünk az EKE Anglisztika és Amerikanisztika Intézetével egy hároméves projektben. Ennek részeként például 2019 augusztusában 10 diákunk vehet részt ingyen egy 30 órás intenzív nyelvi kurzuson. Tanórán kívüli tevékenységek esetén is előtérben áll a nyelvi kompetencia fejlesztése az Erasmus+ pályázatok, testvériskolai kapcsolatok és a külföldi tanulmányutak révén. Nyelvi labort alakítottunk ki.

Tovább a cikkhez