Egészségtudatosság fejlesztését célzó pályázat megvalósításában veszünk részt

EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001

Az Országos Közegészségügyi Intézet EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt projektjének egyik eleme a népegészségügyi ellátórendszer és szolgáltatások fejlesztése alprojekt, amelyen belül a 7-18 éves korosztály egészségtudatosságának fejlesztése a cél. Az Egészségfejlesztő Mintaiskolák Hálózatanák részeként kipróbáljuk, teszteljük, és visszajelzést adnunk a legkorszerűbb oktatási módszerek alapján elkészített, széles körű, egymásra spirálisan építkező tananyagról, mely harmonizál a Nemzeti alaptantervvel. Az egészségfejlesztéssel foglalkozó modulokat és tananyagot úgy alakítjuk ki, hogy módszertana lehetővé teszi a pedagógusok és az iskola idejéhez, kapacitásához történő  alkalmazkodást és az iskola idejéhez, kapacitásához történő alkalmazkodást. Innovatív módszerek, kész egészségfejlesztési anyagok, kész óravázlatok segítik a pedagógusok munkáját. A modellprogramra felkészítő képzésen vesz részt az intézményből 2-3 fő. (2018. október – 2019. január)

A modellprogram tesztelésére fél éves időszak áll rendelkezésre (2019. február 1.- 2019. június 14.). A visszajelzés formanyomtatványon keresztül történik majd, melyet a projekt munkatársaitól kap meg az intézményünk. A fél éves tesztelési időszak alatt oktatott témakörökről, óravázlatokról és feladatokról szakmai visszajelzést adunk, mely alapján a tananyagfejlesztő szakértők véglegesítik a tananyagot.

A Mintaiskolák elismerő táblát kapnak, mellyel reprezentálják az egészségfejlesztés és a diákok egészsége érdekében történő munkát, a legújabb módszertani irányelvek alapján.

Bízunk abban, hogy a kifejlesztett anyaggal és módszertannal, olyan hatékony és jól használható segítséget kapnak az iskolai egészségfejlesztési tevékenységet folytató kollégáink, amely megkönnyíti az egészséggel kapcsolatos ismeretek átadását, és a hosszútávon történő alkalmazását.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető