INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolában 2018. november 8-án zajlott az intézményvezetői tanfelügyelet, és 2018. december 13-án került sor az intézményi tanfelügyeletre.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 156.§ (5) szakaszának értelmében az intézmény a honlapján hozza nyilvánosságra az ellenőrzések megállapításait. (Az oktatas.hu online felületen megtalálható értékelést.)

 INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE
INTÉZMÉNYVEZETŐI TANFELÜGYELET PÉM eredmények