EGYÜTTMŰKÖDÉS A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMMEL

(EFOP 3.4.4-16 SZÁMÚ PÁLYÁZAT)

Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk segíteni diákjainkat a pályaválasztásban. Ennek érdekében pályaorientációs és továbbtanulást elősegítő programokat valósítunk meg. A megelőző tanévben és idén is számos rendezvénnyel igyekszünk e célt megvalósítani (pl.: pályaorientációs előadások, főiskolák, egyetemek tájékoztatói a gimnáziumban).

2017 novemberében együttműködési megállapodást írtunk alá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel az egyetem által elnyert, „ A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” EFOP-3.4.4-16-2017-00025 számú pályázat megvalósítására. A pályázatban való együttműködéssel célunk, gimnáziumunk diákjainak érdeklődését felkelteni a műszaki és természettudományos képzési területek iránt.

A megállapodásnak megfelelően az alábbi területeken fogunk együttműködni:

  • Lehetőséget biztosítunk pályaorientációs előadások megtartására az intézmény keretin belül.
  • A pályázat keretein belül megvalósított pályaorientációs és tájékoztató programokat hirdetjük az intézmény tanulói között.
  • A BME által működtetett mentori rendszert támogatjuk az iskolánkban.
  • Az egyetem által készített szakmákat népszerűsítő videókat, imázsfilmeket népszerűsítjük az iskola tanulói körében.
  • Az egyetem által megvalósuló nyári ifiegyetem, valamint kutatóhely látogatásokat és laborlátogatásokat propagáljuk az iskolánk tanulói körében.
  • Az egyetem által készített szakmai ismeretterjesztő tartalmak használatát népszerűsítjük az iskola tanulói körében.
  • Lehetőség nyílik pedagógusok részvételére a „Képzők képzése” programban.
  • Biztosítjuk középiskolai felmérés lehetőségét.
  • Vállajuk, hogy a célcsoport programokon való részvételét elősegítő ösztönző rendszer elemeit megismertetjük az iskola diákjaival.

Az aláírást követően máris lehetőségünk van bekapcsolódni a vállalt feladatok megvalósításába, és diákjainknak lehetőség nyílt mentorprogramba bekerülésre pályázni. A mentorprogram célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákokkal az egyetem kialakítson egy közvetlen viszonyt, amely során a diákoknak lehetőségük van az esetlegesen felmerülő kérdéseiket – mind pályaorientációs szempontból, mind az egyetemi hallgatói élet tekintetében – feltenni az egyetem által delegált egyetemi hallgatónak (HelpDesk-mentornak), aki válaszaival hozzájárul, hogy a diák egy tiszta és átlátható képet kapjon a felsőoktatásról. Továbbá igény szerint a hátrányos helyzetű, kiemelkedő teljesítményű diákok személyes coachingban is részesülhetnek, egyetemi hallgatók által (Coach-mentor) A program keretein belül arra számítunk, hogy a diákok könnyebben teremtenek kapcsolatot egy hozzájuk korban közelebb álló személlyel (mentorral), így könnyebben jutnak hozzá a szükséges információkhoz. A közvetlen kapcsolat – a mentor és a diákok között – hozzájárul, hogy a diákok alaptalan félelmeit eloszlassák, és lehetőséget ad arra, hogy pontos iránymutatást kapjanak tanulmányaik tekintetében, illetve hogy a mentorok személyes élményeinek, tapasztalatainak átadásával motiválják a diákokat a továbbtanulásra. A C-Mentor minimum egy vagy kéthetente egy megbeszélést (skype, telefon stb.), havonta egy személyes találkozót szervez a mentoráltjával. Ha szükséges a tanulmányaiban is kisegíti a mentoráltat (a mentorált jövőképének megfelelő szaktudás alapozása itt a cél).

Reméljük, diákjaink profitálnak az együttműködésből, és hozzájárulhatunk- ilyen módon is -a sikeres továbbtanulásukhoz

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium honlapja