VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK

VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK

Megérkezett a Győri Felvételi Központból a végleges felvételi jegyzék. A felvett tanulók listája (az oktatási azonosítók szerinti növekvő sorrendben) megtekinthető itt.  Gratulálunk az eredményhez!

FELVÉTELI FELLEBEZÉSI KÉRELEM

A gimnáziumi felvételről illetve elutasításról szóló határozatokat 2020. április 30-án postáztuk.
Azok a tanulók, akik elutasító határozatot kaptak, a döntés ellen az értesítő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül eljárást indíthatnak. Az eljárást a kiskorú tanuló törvényes képviselője kezdeményezheti. Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre vagy jogszabálysértésre való hivatkozással a döntést meghozó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, de a   Karcagi Tankerületi Központ igazgatója, Sági István részére kell címezni. A jogorvoslati kérelmet formanyomtatványon kell elkészíteni, mely letölthető innen.

Postacím: 5350 Tiszafüred, Baross u.36.

Április 22. A Föld napja.

Gimnáziumunkban minden évben megemlékezünk e jeles napról. Idén digitális feladatokat oldottak meg az érdeklődő 5.A, 7.A, 8.A és 9.B osztályos diákok. Természetképekből rakhattak ki puzzle-t, szókeresővel, memóriajátékkal játszhattak, földdel kapcsolatos szólások magyarázatán gondolkodhattak, kvízjátékban próbálhatták ki tudásukat. A kreatívak pedig plakátokat készítettek kézzel vagy digitális formában. Sok szép munka született:) Sajnos idén nem tudtunk kiállítást szervezni a szokott helyeken, így íme a digitális kiállítás a diákok munkáiból

“A Föld napja olyan, mint a karácsony. Az emberekben felébred a szeretet és a törődés egymás iránt. Csak úgy, mint ma a bolygónk iránt. De akkor lenne jobb a világ, ha képesek lennénk erre az év mind a 365 napján.”

Szabó Anikó Ildikó és Szabóné Gyöngy Gyöngyi

Tovább a cikkhez

TÁJÉKOZTATÓ A BELSŐ VIZSGÁINKRÓL

I. A nyolcosztályos tagozat vizsgái:

A veszélyhelyzetnek és a digitális munkarendnek megfelelően a nyolcosztályos tagozat belső vizsgáit a vizsgaszabályzatban rögzítettől eltérően bonyolítjuk le.

 • Minden vizsga 1X-es szorzóval számít az év végi érdemjegybe, vagyis nem duplázzuk a vizsgán szerzett jegyeket.
 • A nyelv kivételével minden tantárgy esetén egy 60 perces írásbeli vizsgát tartunk.
 • Minden vizsga 9.00-kor kezdődik, a Google Classroom-on keresztül, az osztályozó vizsgák mintájára.
 • A vizsga napján más tanórája nem lesz az érintett osztálynak.

ALAPVIZSGA (6. évfolyam)

 • magyar nyelv és irodalom: 60 perces írásbeli vizsga (szövegalkotás+ nyelvtani feladatlap) Időpont: május 25.
 • matematika:60 perces írásbeli vizsga Időpont: május 27.
 • angol/német:60 perces írásbeli vizsga (hallott szövegértés és szövegalkotás nélkül) Időpont:május 29, szóbeli vizsga skype-on (tétel+képleírás ,10 perc/fő) Időpont:június 3.

KÖZTES VIZSGA (8. évfolyam)

 • magyar nyelv és irodalom: 60 perces írásbeli vizsga (szövegértés+ nyelvtani feladatlap) Időpont: május 26.
 • matematika:60 perces írásbeli vizsga Időpont: május 28.
 • történelem: 60 perces írásbeli vizsga Időpont: június 4.
 • angol/német:60 perces írásbeli (hallott szövegértés és szövegalkotás nélkül) Időpont: június 2. szóbeli skype-on (tétel+képleírás, 10 perc/fő) Időpont: június 8.

(KIS)ÉRETTSÉGI (10.évfolyam)

 • angol/német:  szóbeli skype-on (tétel+képleírás, 10 perc/fő) Időpont: június 5.
 • földrajz/biológia/fizika: 60 perces  írásbeli vizsga Időpont:  június 8.

II. 10. évfolyam vizsgái:

A 10. B osztályos diákok magyar irodalom szóbeli  és az idegnnyelvi vizsgái elmaradnak.

III.Év végi matematika felmérő:

Minden érintett évfolyamon elmarad.

 Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

(A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletben foglalt eltérő rendelkezések figyelemebe vételével)

 

Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2020. május–júniusi vizsgaidőszakában:

 • Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei a május-júniusi vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
 • Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.
 • Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.
 • Szóbeli vizsgát meg kell szervezni:
 • ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, mentesül az írásbeli vizsgarész alól (1 diákunkat érinti)
 • emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy
 • emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni.

A vizsgázó a szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti!

Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

 Tovább a cikkhez

Kedves Végzős Diákok!

2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet. A kérelmet Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetőjéhez elektronikus úton kell benyújtanotok.

A kérelemhez a nyomtatványt az oktatási hivatal honlapján, az alábbi linken találjátok: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa

A kérelemben az alábbiakat kérhetitek:

 • a jelentkezés törlése
 • a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
 • kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021-es tanév tankönyvellátására vonatkozó fontosabb tudnivalókról tájékoztatjuk Önöket.

Bővül az ingyenes tankönyvellátásban részesülők köre. A 2020/2021-es tanévtől az alanyi jogon állami támogatásban, így ingyenes tankönyvellátásban részesülők köre kiterjed minden nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulóra.

A KELLO a tankönyvrendelési oldalon működtet egy, a szülők részére kialakított felületet is.

 A szuloifelulet.kello.hu weboldalon a lentebb látható lépések elvégzését követően jóváhagyhatja gyermeke tankönyvrendelését.  

1.A szülő megtekintheti és jóváhagyhatja az iskola által a gyermekének rendelt tankönyveket, illetve módosítási kéréseit jelezheti az iskola tankönyvfelelőse részére:

o gyermeke(i) tankönyvrendelésével

o gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival kapcsolatban (ez a funkció adatvédelmi okokból regisztrációhoz kötött).

Tovább a cikkhez

MÁJUSI LANGUAGECERT NYELVIZSGA A GIMNÁZIUMBAN

A LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont úgy döntött, hogy megszervezzük a májusi vizsgát. A következőket kell tudni ezzel kapcsolatban:

–        A vizsga dátuma: 2020. május 22. péntek.

–        A B2 szintű vizsga 9:00-kor kezdődik, a C1 szintű vizsga 12:30-kor kezdődik.

–        Csak írásbeli vizsgát szervezünk B2 és C1 szinteken.

–        Csak azok vizsgázhatnak, akik az idén érettségiznek és felvételiznek.

–        Az iskola épületébe csak azok léphetnek be, akik vizsgáznak vagy felügyelnek.

–       Egy teremben maximum 10 vizsgázó ülhet le, a távolságnak a vizsgázók között minimum 1,5 méternek kell lennie.

Azokat a vizsgázókat, akiknek van érvényes vizsgajelentkezése a márciusi és májusi vizsgára, e-mailt fognak kapni a lehetőségeikről. Ha nem az idén érettségiznek/felvételiznek, akkor a vizsgát ingyenesen elhalaszthatják a következő őszi vizsgaidőszakra vagy visszaléphetnek a vizsgától. Ha visszalépnek, akkor visszakapják a vizsgadíjat. Akinek komplex jelentkezése van, levizsgázhat most írásbeliből és ősszel szóbelizhet. Ha visszalép a szóbelitől és most csak írásbelit csinál, akkor a komplex vizsga és az írásbeli vizsga különbözetét visszautalják nekik.  

A lehetőséggel esélyt adnunk azoknak a diákoknak, akik tovább szeretnének tanulni és szükségük van a plusz pontra a felvételinél. A jelenlegi rendelkezések szerint az írásbeli vizsga után is megkapják a többletpontot az idei felvételi eljárásban bizony sokaknak fontos a plusz 28 vagy 40 pont.

A vizsgára 2020. május 5-ig lehet jelentkezni. Az eredményeket legkésőbb június 21-ig megkapják a vizsgázók és a bizonyítványokat felhasználhatják a felvételi eljárásban.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó