JELENTKEZÉSI LAP A NYOLCOSZTÁLYOS TAGOZATRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

Kedves szülők, tanulók !

A nyolcosztályos gimnáziumi tagozatra jelentkezők a jelentkezési lapokat egyénileg is megküldhetik az iskolába ( Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola,  Általános Iskola és Kollégium, 5350 Tiszafüred Baross utca 36), illetve személyesen is leadhatják. A jelentkezési lap leadási,  beküldési határideje 2017. február 15.  A jelentkezési lap mellett a tanulói adatlapot is ki kell tölteni.

A jelentkezési lap itt elérhető.

Bánkúti síelés

A nagy hó lehetőséget adott arra, hogy ismét síelést szervezzünk iskolánk diákjainak. Az enyhe telek miatt már 3 éve nem tudjuk ezt megtenni. 2017.01. 26-án csütörtök reggel végre elindulhattunk 33 diákkal és 4 testnevelő tanárral Bánkútra.

Tovább a cikkhez

INFORMÁCIÓK AZ ELŐREHOZOTT ÉS RENDES ÉRETTSÉGIRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

• Az előrehozott és rendes érettségire való jelentkezés határideje:
2017.február 15.
• A jelentkezéseket rögzíti: Demján Mária intézményvezető-helyettes
• A jelentkezéshez vinni kell:
1. személyi igazolványt,
2. diákigazolványt,
3. születési anyakönyvi kivonatot,
4. (ha van,) a már letett előrehozott érettségi vizsgáról kiállított törzslapkivonatot,
5. lakcímkártyát.

FONTOS:
Előrehozott érettségi vizsga informatikából és idegen nyelvekből tehető, amennyiben az iskola helyi tantervében rögzített tananyagot a jelentkező teljesítette, abból bizonyítványba beírt év végi osztályzata van (annyi, ahány évig a pedagógiai program szerint a tantárgyat tanulnia kell).
Előrehozott érettségi vizsga a rendes érettségi évét megelőző utolsó két év május-júniusi vizsgaidőszakában tehető.
A 2017. május-júniusi érettségi vizsgára bocsátás feltételeként előírt beszámoltató (aktuális tanév május-júniusi tananyagából) és osztályozó (hátralévő tanév/-ek tananyagából) vizsgák letételére a Kossuth Lajos Gimnáziumban 2017. április hónapban kerül sor.

A vizsgákra kérelmet kell benyújtani Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó intézményvezetőhöz.
A kérelmek beadásának határideje: 2017. február 15.
A 18 évnél fiatalabbak esetében szülő által írt kérvény fogadható el. (Kitöltendő nyomtatvány a helyettesi irodában kérhető.)
A kérelemben legyen benne: a tantárgy, az évfolyam(-ok), a szaktanár neve.

A jelentkezési határidő lejárta után változtatásra, illetve a jelentkezések visszavonására nincs lehetőség!


Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó
intézményvezető

ÍRÁSBELI EREDMÉNYEK

A  Kossuth Lajos Gimnáziumban 2017. január 21-én 142 diák írta meg az egységes írásbeli felvételi vizsgát.

A pontszámok átlaga anyanyelvből 59% ,.matematikából 35,84%.

A nyolc évfolyamos gimnáziumunk nyolcadikos tanulóinak átlaga magyar nyelvből 66%, matematikából 53,65%.

Az írásbeli dolgozatok eredménye az Oktatási Hivatal hatályos rendelkezése szerint nem hozható nyilvánosságra, arról kizárólag az értékelőlapok útján értesíthető a tanuló.

A 2017.01.30-án (megtekintés napján) át nem vett értékelőlapokat postázzuk az általános iskolákba.

Felvételi jelentkezési határidő: 2017.02.15.

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig (2017. március 10.) a honlapunkon nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételi jegyzékét. A jelentkező-ha nem ad meg jeligét-az oktatási azonosító számával szerepel.

2017. április 19-ig megkapjuk az Oktatási hivataltól az egyeztetett felvételi jegyzéket.

2017. április 26-ig írásban értesítjük a jelentkező tanulókat a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címen.


Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó
intézményvezető

NEMZETI GYÁSZNAP

szinyei merse pál

Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a kormány az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére január 23-át nemzeti gyásznappá nyilvánította.

“A veszteség közös” – emelte ki Balog Zoltán, kifejtve: a családok veszteségén túl veszteség az iskolának, s az egész országnak, amikor ereje teljében lévő fiatalok életük kapujában elmennek. Osztoznak a fájdalmon is, azt elvenni nem tudják vagy meg nem történtté tenni. Ugyanakkor azt szeretnék, “ha mindazok, akiket veszteség ért, éreznék, hogy velük vagyunk, hogy ilyenkor ebben az országban képesek vagyunk összefogni”

Mi itt, a Kossuth Lajos Gimnáziumban is osztozunk a szülők, a rokonok, a pedagógusok, az iskolatársak és az osztálytársak fájdalmában.  Ez az ártatlannak tűnő kirándulás egy pillanat alatt fordult rémséges, borzasztó tragédiává. Elképzelni sem tudjuk, milyen fájdalom és űr keletkezhetett az elhunyt diákok szeretteinek szívében.  Az élet egy pofonnal ébresztette fel a szombati napot, hogy megmutassa, semmire nem készülhetünk fel.

Tiszteletünket fejezzük ki, az iránt a hős pedagógus iránt, aki több diákot mentett ki úgy, hogy többször visszament az égő, füstölgő buszba és segített a diákoknak kimenekülni. Súlyos égi sérüléssel szállították kórházba.

Őszinte részvétünket fejeztük ki egy percnyi néma csenddel és fejhajtással mindazokért, akik életüket vesztették ebben a szörnyű balesetben! A gimnáziumunk vezetősége, pedagógusai, diákjai és minden dolgozója nevében őszinte részvétünk azoknak a szülőknek, akik már nem láthatják többé gyermeküket.

Bolyai Matematika Csapatverseny Középiskolásoknak

A Bolyai csapatversenyek sorában fiatalnak számít a csupán második éve megrendezésre kerülő középiskolás matematika csapatverseny. A diákok versenyre való felkészítésén kívül munkaközösségünk vállalta az iskolai forduló megrendezését is, úgy, ahogy azt a többi tantárgyi kategória esetében már évek óta tesszük. Szaktanárként nagyon örülök annak, hogy vannak olyan középiskolás diákok, akik szívesen megmérettetik magukat e nem könnyű tantárgyból.

Tovább a cikkhez

Országos döntőn jártak iskolánk tanulói

2016. december 10-én Budapesten rendezték meg a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos fordulóját, amelyre azokat a csapatokat hívták be, akik a megyei fordulóban 1. helyezést értek el. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 7. és 8. osztályosok kategóriájában is a mi iskolánkból kerültek ki az elsők.

Tovább a cikkhez

Junior Prima díj

2016. november 29-én tizenegy fiatal kutató vehetett át Junior Prima díjat a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Köztük volt dr. Antal László is (az első sorban balról a harmadik), gimnáziumunk egykori diákja, aki a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének adjunktusa. A rangos elismerést főként a bihari márna felfedezésével érdemelte ki. Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

Dr. Antal László

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI

A 9. évfolyamra a tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból) az alábbi időpontokban szervezzük meg:

  • 2017. január 21-én 10 órától (10.00 órától magyar nyelv és irodalom, 11.00 órától matematika)
  • a pótló írásbeli vizsgát 2017. január 26-án 14 órától

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt-diákigazolványt vagy személyi igazolványt –vigyenek magukkal.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK KIÉRTÉKELT FELADATLAPJAINAK MEGTEKINTÉSE

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2017.01.30-án 8.00-16.00 óráig tekintheti meg az iskola képviselőjének jelenlétében, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és– kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén– az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintés helye: Kossuth Lajos Gimnázium (Tiszafüred, Baross u.36.) földszint 012-es terem

AZ ÉSZREVÉTELEZÉS LEHETŐSÉGE

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig- tizenhat óráig- írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola a bírált eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK EREDMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE

2017. február 9-ig közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat a központi írásbeli vizsga eredményéről, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadjuk.

A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS RENDJÉT ÉS A FELVÉTELI SZABÁLYAIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
  • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
  • 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete.

MINDEN FELVÉTELIZŐNEK SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó