MEGÚJULT A GIMNÁZIUM UDVARA

Fontos célkitűzésünk a gimnáziumi épület állapotának javítása, akadálymentes, rendezett, átlátható, tanulóbarát külső és belső terek kialakítása, a nevelő-oktató munka közvetlen támogatása. A gimnázium udvarának, az udvaron található útnak és járdának felújítása, új aszfalt réteggel történő burkolása is a minőségi oktatáshoz szükséges infrastrukturális feltételeknek való megfelelés elérését célozza. Az esztétikai élményen túl fontos, hogy balesetmentessé vált az udvar, mely helyszínül szolgál a testnevelés órák, illetve különféle iskolai programok, ünnepségek számára. Az intézmény infrastruktúrájának korszerűsítésével a gimnázium épülete, udvara olyan terekké válnak, melyek nem csak az alapvető igények kielégítésére képesek, hanem elősegítik a magabiztos tudással rendelkező, egészséges, erős, felelős diákok kinevelését.

A Karcagi Tankerületi Központnak köszönhetően újulhatott meg 5.400.000 ft értékben a rossz minőségű, helyenként balesetveszélyes út, a járdáink, valamint az udvaron található parkoló. Köszönjük a precíz kivitelezést a Józsa Kft-nek és a Vir-sug 2005 Kft dolgozóinak. Külön köszönet a cég vezetőinek, Józsa Bélának és Rézműves Attilának, akik külön is támogatták a gimnázium megszépülését.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó
intézményvezető

KLG SZALAGAVATÓ 2018

Emlékezetes nappá vált 2018. november 10. a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium tizenkettedikes évfolyama számára, ugyanis ekkor tartották szalagavató ünnepségüket a városi sportcsarnokban, amely a mutatós dekoráció által átlényegült az alkalomhoz illő díszteremmé.

Az ünnepi rendezvény első része az iskolai hagyományokat követte. Fanfárok jelezték a kezdést és a bevonulást, felsorakozott a három végzős osztály, élükön az osztályfőnökök: Nemesné Jóvér Mária, Bekéné Németh Tímea és Magyarné Ficzere Andrea tanárnők, mögöttük pedig alsóbb éves diáktársaik.

Tovább a cikkhez

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben”

A Bolyai Csapatversenyt a matematika mellett 2005-óta magyar nyelv és irodalom tantárgyból is megrendezik az alsós diákok számára. A 2018/2019. tanévben a versenyt az egész ország területén meghirdették, körzeti írásbeli forduló, majd országos (írásbeli és szóbeli) döntő formájában. A versenyre 4 fős csapatban nevezhettek a 3.-8. osztályos tanulók.

2018. november 9-én gimnáziumunkban is megrendezésre került a Bolyai Csapatverseny körzeti fordulója magyar nyelv és irodalom tantárgyból 3-8.osztályos diákok évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai számára.

Tovább a cikkhez

JUVENES TRANSLATORES FORDÍTÁSI VERSENY

Az EU az „egység a sokféleségben” jelmondatának szellemében képesnek kell lennünk arra, hogy anyanyelvünkön kívül más nyelveken is értsünk. A 2007 óta minden évben megrendezendő Juvenes Translatores fordítási verseny kiváló alkalom az idegen nyelvek iránt lelkesedő fiataloknak arra, hogy próbára tegyék nyelvtudásukat, valamint alkalmat ad arra, hogy az iskola különböző osztályainak tanárai és tanulói együtt lehessenek részesei annak a különleges élménynek, amit a fordítás és az idegen nyelvek világába tett kalandozás jelent. Nagy öröm volt számunkra, amikor megkaptuk az értesítést, hogy a sorsolás eredményeképpen gimnáziumunk részt vehet a Juvenes Translatores fordítási versenyben.

Öt diákot(Demján Mária, Kiss Jázmin, Pályi Brigitta, Lex Dóra, Dobos Viktória) indíthattunk iskolánk képviseletében, mivel az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága legfeljebb öt fordítást vesz figyelembe iskolánként. A diákoknak angol nyelvű szöveget kellett anyanyelvükre fordítani. A fordításhoz nemcsak idegen nyelvi ismeretekre, hanem kiváló anyanyelvi készségekre is szükség van. Az első lépés a forrásnyelven írt szöveg megértése, a második – talán még ennél is nehezebb – feladat a szöveg átültetése a célnyelvre úgy, hogy a fordítás gördülékenynek és természetesnek hasson.

A versenyre 2018. november 22-én, csütörtökön, valamennyi résztvevő országban egyszerre került sort helyi idő szerint.

Izgalommal várjuk a februári eredményhirdetést.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető/angol nyelvtanár

Méregtelenítés KLG-s módon!

Az idei év Európai Hulladékcsökkentési Hét fókusztémája főként a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokra felhívni a figyelmet.

Csütörtök délután, a tanórák után az érdeklődő kisgimnazisták a végzős diákok által előkészített tanulói kísérleteket végezték el.

Tovább a cikkhez

Energia kicsiben és nagyban – nagyapáink és unokáink használatában

NHSZ Tisza üzemlátogatás

Az Energia kicsiben és nagyban pályázat keretében üzemlátogatáson vettünk részt a tiszafüredi NHSZ Tisza hulladékgyűjtő telepén. Miután megérkeztünk a – Tiszafüred külterületén Hortobágy irányában található – telepre tanáraimmal és diáktársaimmal rögtön kezdetét vette az idegenvezetés. Az üzem 3 főbb részből áll: a depóniából (hulladéklerakó terület), a hulladékválogató-és tömörítő csarnokból és a növényi hulladékkomposztáló területből.Tovább a cikkhez

3 D-S NYOMTATÓ A KLG-BEN!!!!

Iskolánk nagy reményekkel indult a 2017-ben kiírt EFOP – 3.2.3 – 17 Digitális környezet a köznevelésben című pályázaton.

A Karcagi Tankerületi Központ kiemelt célként tekint arra, hogy intézményei digitálisan felkészültek legyenek. A munkaerőpiaci helyzet jelenlegi alakulását tekintve elmondható, hogy diákjaink jelentős része fog olyan munkahelyen dolgozni, ahol elengedhetetlen lesz a magas szintű digitális írástudás. A mi célunk is tehát az, hogy az alapokat, vagy annál kicsit több tudást szerezzenek az iskolai évek alatt. Bízunk abban, hogy a műszaki ismeretek, illetve a digitális ismeretek ötvözésével jó szakemberek kerüljenek majd ki intézményünkből.

Tovább a cikkhez