READ, COUNT AND PLAY- THESE SKILLS WILL TAKE YOU A LONG WAY

Iskolánk 2018-as pályázati körre is benyújtott egy KA229-es nemzetközi stratégiai partnerségi pályázatot. A napokban kaptuk a hírt az ír koordinátortól, hogy a projekt nyert.

Egy két éves futamidejű partnerségről van szó, amelynek résztvevői egy ír, egy török, egy portugál, egy finn, egy lengyel intézmény és a mi iskolánk. A résztvevő diákok a 11-15 éves korosztályból kerülnek ki. A pályázat célja a diákok alapkészségeinek (szövegértés, íráskészség matematikai és informatikai) fejlesztése számos tevékenység segítségével. Természetesen ezen kívül az angol nyelvi szövegértés és kommunikációs készségek fejlesztésére is nagy figyelmet fordítunk.  A résztvevő diákok és tanárok kulturális élményekkel is gazdagodnak majd, valamint kreativitásuk, szociális érzékenységük, toleranciájuk és problémamegoldó képességük is fejlődni fog.

A két év alatt négy altémában fogunk együtt dolgozni: meséket, recepteket, verseket és ismeretterjesztő szövegeket fogunk elolvasni egyrészt az anyanyelvünkön, másrészt pedig a projekt munkanyelvén, angolul. Közben megismerkedünk más népek híres meséivel, népszerű receptjeivel, természetföldrajzával valamint verseivel. Az altémák elemeinek segítségével végzünk majd szövegértési, matematikai és digitális kompetenciát fejlesztő gyakorlatokat a diákokkal.

A pályázatban hat mobilitást terveztünk. Az első „meeting” Írországban kerül majd megrendezésre, ahova csak tanárok utaznak, a többi találkozóra gyerekcsoportok is mennek minden résztvevő országból. Írországban megtervezzük a projekt eseményeit és a konkrét lépéseit.  A soron következő találkozókon egy bizonyos altémával fogunk foglalkozni. A magyar találkozón a mesékkel ismerkedünk, Törökországban a helyi állat és növényvilágot bemutató szövegeket vesszük górcső alá, a portugál találkozó középpontjában a versek állnak majd, a finnek receptekkel készülnek, az utolsó, a lengyelországi zárórendezvényen pedig egy minden altémát érintő tevékenységsorozatot tervezünk.

A projekt kezdő időpontja: 2018. szeptember 1.

A projekt záró időpontja: 2020. augusztus 31.

Mobilitások:

időpont célország résztvevők
2018. október Írország: koordinátori találkozó 2 tanár
2019. március Találkozó Magyarországon Mi vagyunk a házigazdák
2019- május Törökország 6 diák+ 2 tanár
2019. szeptember Madeira (Portugália) 4 diák+ 2 tanár
2020. február Finnország 4 diák+ 2 tanár
2020. június Lengyelország 4 diák+ 2 tanár

Monok Péter
angol nyelvtanár


Szakmai beszámoló a READ, COUNT AND PLAY Erasmus + project első találkozójáról

 

A találkozó 2018.11.19-24. között valósult meg, egy újonnan elnyert pályázat keretében, az írországi Ballina városában. A találkozó fontos állomás volt a projekt megvalósításában, hiszen itt ismerhettük meg a résztvevő országok képviselőit, a következő két év munkatársait, és megbeszélhettük a projekt első szakaszának főbb feladatait.

A találkozóra sajnos a török koordinátor nem kapott vízumot, hiszen még nem írhatta alá a szerződését, így a csapat nem teljes létszámban alakulhatott meg. Azonban mindent megtett, hogy a fontosabb kérdések megbeszélésénél ő is jelen legyen a modern technológia segítségével Skype-os konferenciabeszélgetés során. A képviselők szinte valamennyien angol tanárok voltak az ide érkező országokból, és rendkívül barátságos légkörben folyhattak ezek a megbeszélések, hiszen a házigazda írek már az első estén meleg szeretettel fogadtak minannyiunkat. Az egész találkozót áthatotta a kölcsönös tisztelet, az egymás iránti odafigyelés és nyitottság. A megbeszélések nem csak a hivatalos formában zajlottak, hanem sokszor a közös vacsorák is a tervezés folyamatáról szóltak. A találkozót azzal az érzéssel zárhattuk, hogy a partnerek között nagyon jó munkakapcsolat fog működni.

Lehetőségünk nyílt betekinteni az ír oktatási rendszerbe is, hiszen vendéglátóink megmutatták iskolájukat, bemutatták az Erasmus+ pályázat nemzetközi delegációját a tanulóknak az osztálylátogatások során. A gyerekek, a legkisebbektől a legnagyobbakig, kérdéseket tehettek fel a különböző országok képviselőinek, valamint ők maguk is bemutatkoztak. Ennek során megtapasztalhattuk, milyen fontos számukra az ír kultúra, nyelvük, hangszereik, táncaik és hagyományaik őrzése. Az iskola minden tanára barátságosan fordult felénk, és igyekeztek felváltva részt venni valamennyi programban. Egy közeli középiskolába tett látogatásunk pedig lehetővé tette, hogy a két különböző iskolatípust is összehasonlíthassuk, beszélgethessünk az ottani diákokkal.

A találkozó megbeszéléseinek egyik kardinális kérdése volt a mobilitások időpontjainak egyeztetése és rögzítése, valamennyi partnerország ünnepeinek és szüneteinek figyelembevételével. Szerencsére minden találkozónak sikerült egy ideális időpontot találni, ami nagy örömünkre szolgált, hiszen több iskola más projektben is részt vesz. Egy újabb kérdés a tanulók elhelyezése volt, amit az ír biztonsági szabályok nagymértékben befolyásoltak. Szó volt a gyerekek családoknál való elhelyezéséről, de ennek feltételeit a fogadó családok ír hatóságok általi mindenre kiterjedő monitorizása nem tette lehetővé. Megállapodtunk ezért, hogy a kiutazó tanulók tanáraikkal együtt lesznek elszállásolva a mobilitások során.

Pályázatunk elbírálója, az ír nemzeti iroda figyelmünkbe ajánlott néhány dolgot, melyen csiszolhatunk, fejleszthetünk a megvalósítás alatt, s aminek teljesülését szívesen látnák a projekt végső beszámolójában. Valamennyit közösen átnéztünk és véleményeztünk, próbáltunk megoldásokat találni rájuk közös erővel, csak néhány példát említenék: milyen életkorú csoportokat érint a projekt megvalósítása, hogyan épülnek be a projekt feladatai az iskola életébe, belső egyezmény aláírása a feladatok megosztásáról, a projekt milyen hatással lesz a benne résztvevő tanárokra stb.

Ezeken kívül alaposan megvizsgáltuk az első szakasz feladatait, kijelöltük a tennivalókat, és értékeltük az eddig végrehajtott tevékenységeket, például Erasmus+ sarok felállítása, meglepetés dobozok küldése országunkról szóló anyagokkal, karácsonyi képeslapok készítése. Közösen egyeztettünk, hogyan és milyen formában valósuljanak meg a népmesékkel kapcsolatos feladataink, valamint kijelöltük a határidőket, és a projektmunka értékelésének módjait.

A projektmegbeszélések után lehetőségünk nyílt az ír kultúrával és tájakkal való ismerkedésre is vendéglátóink kíséretében. Kiránduláson vettünk részt Turloughban és Galway városában, ahol az ír történelemről és népművészetről szóló kiállításokat tekinthettük meg (Turlough House Museum, Galway City Museum), és projektünk első részéhez szervesen illeszkedett egy bizonyos Mr. Pap-hez történő látogatásunk, aki hivatásszerűen foglalkozik az ír folkórral, legendákat, történeteket gyűjt. Ezek a programok kitűnően kiegészítették a projekt tervezési munkáit, és mélyebb bepillantást engedtek az ír kultúrába.

Összességében elmondható, hogy sikeresen zártuk az első találkozónkat, és jó alapokat teremtettünk az előttünk lévő 2 éves közös munkának.

A mobilitásról készített film itt látható.

Tiszafüred, 2018. 12. 10.

M.A.E.

A Read, count and play- These skills will take you a long way című pályázat első szakaszában meglepetésdobozokat készítettünk a partnereinknek, és kaptunk hasonló dobozokat a pályázatban részt vevő intézményektől. Ezek a dobozok különféle dolgokat tartalmaztak: az országra jellemző tárgyakat, különlegességeket a régiókról, az intézményeket bemutató brossurákat, kitűzőket, valamint tipikus édességeket. ezek tartalmából egy kiállítást is rendeztünk az iskola könyvtárában.

Egy logókészítő versenyt is hirdettünk helyi szinten, amelyre nagyon szép ötletek születtek. A nyertes logókat továbbküldtük a török partnernek, amikből ők készítették el a projekt logóját.

Karácsony előtt a 7. osztályosok minden intézménynek kézzel készítettek képeslapokat. Mi is számos üdvözlőlapot kaptunk.

A projekt első félévében a mesékkel foglalkoztunk. Először a partnerországok egy-egy meséjét vettük górcső alá magyar nyelven, és oldottak meg a tanulóink ezekkel kapcsolatos szövegértő feladatokat. Az általunk készített feladatsorok itt találhatók.

Szövegértő feladatokat angolul is végeztünk a népmesékkel kapcsolatban. A partnerek népmeséire kerestünk rá angol nyelven és ezekhez készítettünk szövegértő feladatokat. Közben a pályázatban résztvevő intézmények is osztottak meg velünk meséket és feladatokat. Ezeknek a gyűjteménye itt található.

Az egyik 6. osztályos tanulónk, Tudesze Petra egy magyar népmesét mondott el, ami angolul feliratozva a világhálóra is felkerült. Így ismerkedtek meg a partnereink a magyar nyelvvel és egy híres népmesénk tartalmával. A felvétel itt látható.

A pályázat következő találkozójának a törökországi Trabzon városa ad otthont, amire a mobilitásban részt vevő gyerekek egy színdarabbal készültek. Egy magyar népmesét dolgoztunk fel, amit angolul már elő is adtunk a gimnáziumban szervezett kulturális napon. Az eseményről készített felvétel itt látható.


Beszámoló a Törökországi utazásról

A Read, count and play- These skills will take you a long way című Erasmus+ pályázat második találkozója Törökországban, Trabzon városában került megrendezésre, ahova tanárokon  kívül (Hajdu Éva, K.Nagyné Pataki Noémi és Monok Péter)diákok is utazhattak: Kiss Adél, Moldován Dóra, Tudesze Petra, Lázók Zinajda, Szabó Levente és Varga Dániel.

A partnerekkel töltött első napot az iskolában kezdtük, ahol bámulatos előadással kápráztatták el a hallgatóságot a török gyerekek. Minden nemzet egy-egy dalát énekelték el, az adott nyelven. Nagyon szépen csengett Az „Én elmentem a vásárba fél pénzzel” a török diákok tolmácsolásában. Ezután mindenki bemutathatta azt a darabot, amivel készültek erre a találkozóra. Mivel az első félév témája a népmesék világa, ezért mi is egy magyar népmesét választottunk dramatizálásra. A hat fős kis csapat nagy átéléssel mutatta be a darabot. Megismerhettük más népek népmeséjét is. A diákok nagy érdeklődéssel figyelték az előadásokat. Ebédre a helyi szülők kedveskedtek nekünk az általuk készített finomságokkal. Az étkezés után a koordinátorokkal megbeszélést tartottunk az előttünk álló félév feladatairól.

A délután folyamán Trabzon óvárosát ismerhettük meg közös séta során. Az estét közös vacsora zárta, ahol a diákjaink már bátran beszélgettek a külföldi tanulókkal, ami  egy nagyszerű lehetőség a nyelvgyakorlásra.

A második napot is az iskolában kezdtük, ahol a csoportunk kettéoszlott: a diákok egy érdekes festési technikával alkottak képeket, aminek a márványpapír készítést adtuk. A koordinátorok ismét asztalhoz ültek, hogy immár a második félév konkrét feladatairól beszélgessünk, ami az ismeretterjesztő szövegekről fog szólni. Tisztáztuk, hogy ki milyen feladatot vállal a félév során és a közös honlapról is beszéltünk, amit az E-twinning felületen fogunk megvalósítani.

Az ebédet egy olyan kávézóban fogyasztottuk el, ahol Down szindrómás emberek dolgoznak. Itt megtekintettünk egy mesét felvételről, amit a török gyerekek adtak elő. A délután folyamán a szomszédos Akcaabat városába látogatunk el, ahol régi házakat megtekintve kaptunk képet a török családok életéről, valamint  a Fekete-tengert csodálhattuk meg a környező dombokról.

Az utolsó együtt töltött napon Uzungöl-höz kirándultunk el közösen a partnerség tagjaival. Itt is lehetőség volt az ismerkedésre, beszélgetésre, közös játékra, tánctanulásra, így egymás kultúrájának egy-egy szeletét is megismerhettük.  A közel kétórás buszút egy 1000 méter magasan levő fennsíkra vezetett, ahol egy szép tó található. Itt belülről megtekinthettük egy mecsetet is, a török koordinátor pedig különböző információkkal szolgált a muszlim vallásról. A diákok érdeklődve figyelték a vallási eltéréseket.

A napot közös vacsorával zártuk, ahol mindenki megkapta a jelenlét igazolását tartalmazó papírt, valamint ajándékokkal is kedveskedtek nekünk.

A mobilitásról készült videó itt tekinthető meg.

Tiszafüred, 2019. április 11.

Monok Péter


Találkozó Magyarországon a Read, Count and Play-These skills will take you a long way című Erasmus+ pályázatban

2019 májusában egy tartalmas hetet tölthettek el a külföldi partnerek (török, ír, lengyel, finn és portugál diákok valamint kísérőtanáraik) országunkban.

A legtöbb résztvevő már május 18-án, szombaton este megérkezett, bár a hivatalos program majd csak másnap kezdődött. Budapesti városnézéssel kezdtünk, megtekintettük a Hősök terét, a Vajdahunyad várat, felmentünk a Várnegyedbe és gyönyörködtünk a Halászbástyáról elénk táruló csodálatos panorámában. Egy kérdőív segítségével felmértük országismereti tudásukat. Rövid pihenő után indultunk busszal Tiszafüredre, ahol a vendégek elfoglalták szállásukat.

A hétfői napot az iskolában kezdtük, először  a helyi majorette csoport magyaros ruhába öltözött tagjai kápráztatták el a résztvevőket, majd Dr Pásztorné dr Vass Anikó mondott köszöntőt, ezután énekes és hangszeres bemutatók következtek. A kulturális blokkot a helyi néptáncosok egy kisebb csoportja zárta, akik előadásuk végén néhány tánclépést is tanítottak a külföldiekkel.

A délelőtt második részében minden delegált csoport bemutatott egy ismeretterjesztő prezentációt a saját országának növény és állatvilágáról. (ez volt a félév egyik feladata), majd pedig a mi előadásunk következett, ahol a prezi után a diákoknak fel kellett ismerniük különböző állathangokat. A finom ebéd és sütemények (köszönjük szépen a projektben résztvevő magyar diákok szüleinek felajánlását) után egy rövid filmet mutattunk be, ahol a kenuzás rejtelmeibe vezetnek be a képsorok.

Az idő kedvezett a csoportnak, mert a hétfő délutánt a szabadban terveztük. A Tisza-tóhoz sétáltunk ki az Albatrosz kikötőhöz, ahol rövid oktatás után hat tanár vállalkozott arra, hogy motorcsónakkal elvigye a résztvevőket. mivel az öblítő csatornák zsilipjei le voltak zárva, ezért a tó belső részein tettünk egy órás túrát. Ezután a diákok és tanárok kenukba ültek, és így folytatták a Tisza-tó ökoszisztémájának felfedezését. Az este folyamán a kenuzással kapcsolatos matematikai fejtörőket oldottak meg a diákok csoportosan, majd pedig egy csapatépítő tréning következett számháború formájában.

A következő nap délelőttjét is az iskolában töltöttük. A diákoknak itt is nemzetközi csoportokban dolgoztak. Az első feladat az volt, hogy az iskola területén elhelyezett hat dobozt kellett megkeresniük, abból egy-egy csomagot kivenniük, és hat állatot kirakniuk. Ezután 36 állatjellemzőt kellett csoportosítaniuk, majd pedig egy-egy papír alapú és elektronikus ismeretterjesztő bemutatót kellett készíteniük egy-egy adott állatról. Kis tízórai szünet után a diákok sportfoglalkozáson vettek részt, a koordinátorok pedig megbeszélést tartottak.

A délután folyamán a poroszlói Ökocentrumba utaztunk el, hogy tovább vizsgáljuk a tó növény és állatvilágát. Itt a diákok a saját csapatukkal haladva keresték meg a választ tíz természetismereti kérdésre. A délután hátralévő részében szintén egy kis csapatépítés folyt, immáron a bowling pályán. Az estét az Öreg halász étteremben zártuk, ahol a résztvevők megkóstolhatták a hagyományos magyar konyha remekeit.

Az utolsó itt töltött napon a látogatók Egerbe utaztak el, hogy megismerkedjenek a város történelmi nevezetességeivel: bementünk a Bazilikába, elmentünk a Minarethez, a Dobó térre és a várhoz is, ahol megismerkedtek az 1552-es ostrom történetével. A szabadidőben ajándékvásárlásra is volt idő. A délután folyamán a csapat fáradt tagjait az egerszalóki Saliris fürdőben pihentette ki. Hogy a fürdés se legyen öncélú, itt is ki kellett tölteni a diákoknak egy feladatlapot, amely a fürdő történetéről, a víz összetételéről szólt. Az estét a Hableány Hotelben töltöttük, ahol az ízletes vacsora után minden nemzet bemutathatta ének és tánctudását.

Fáradtan, de élményekkel telve indult haza a 34 fős delegáció a következő nap reggelén. A találkozóról készült kisfilm itt érhető el.


A Read, Count and Play című pályázatban a 2018/19-es tanév második félévében az ismeretterjesztő szövegekkel foglalkoztunk. A résztvevő országokat bemutató ismeretterjesztő szövegek magyarul itt találhatók, néhány érdekesség róluk angolul pedig itt olvasható.

A magyar találkozóra készített feladatok itt tekinthetők meg.

A gyerekek által készített ismeretterjesztő szövegek itt olvashatók.

A magyar találkozó alatt a nemzetközi diákcsoportok által készített prezentációk itt lapozgathatók.

A Magyarország állat- és növényvilágát bemutató dokumentum itt található, a hozzá kapcsolódó feladatok itt érhetők el,  az ismeretterjesztő szövegből készített prezentáció pedig itt lapozgatható.


Erasmus nap iskolánkban

Országszerte közel 80 program várta az érdeklődőket október 10-től 12-ig az Erasmus Napokon. Az európai rendezvénysorozathoz idén több mint 40 ország csatlakozott, hazánk pedig bekerült a legtöbb eseményt szervező országok közé. A szakmai és szórakoztató események az Erasmus+ program sokszínűségére hívták fel a figyelmet.

A program több mint 30 éves története során bebizonyosodott, hogy a nemzetközi tapasztalatnak köszönhetően fejlődik a résztvevők nyelvtudása és személyisége; javulnak a munkaerőpiaci esélyek; új tanulási-tanítási módszerek, eszközök és technológiák ismerhetők meg; ezek az innovációk pedig alkalmazhatók hazánkban is, az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka területén.

Iskolánkban október 11-én, pénteken  rendeztük meg az Erasmus napot az 5-8. évfolyamos diákok számára.

A program első felében a diákcsoportok a Read, Count and Play- These skills will take you a long way című nemzetközi együttműködési pályázattal kapcsolatban dolgoztak közösen. Mivel a projekt ebben a félévben a versekkel foglalkozik, ezért a tanulók ír, lengyel, portugál, török és finn verseket hallhattak, olvashattak és készíthettek hozzájuk kapcsolódóan rajzokat. A költeményeken keresztül a diákjaink az adott ország nyelvéről is tanultak, valamint irodalmi és kulturális ismeretekkel is gazdagodtak. 

A program második részében minden évfolyamból önként jelentkezők szavalták el a partnerségben részt vevő országok egy-egy versét az eredeti nyelven, angolul és magyarul. Ezután a többiek is kipróbálhatták, hogy milyen nehéz egy török, finn vagy egy lengyel verset felolvasni.

A program végén a diákok egy népszerű ír dalt tanultak meg és énekeltek el közösen.

Monok Péter


Beszámoló portugáliai utazásunkról

2019. névember 2. és 7. között a Read, count and Play nemzetközi Erasmus+ együttműködési pályázat keretében a portugáliai Madeira szigetére látogathattunk. Az utazáson intézményvezetőnk, Dr. Pásztorné dr Vass Anikó, Monok Péter, és 5 diák, Pásztor Fanni Miléna, Ujvári Zsombor, Józsa János Zoltán, Kiss Liliána és Kovács Eszter vett részt.

Madeira szigetén, a Cristiano Ronaldo repülőtéren már várt minket a portugál koordinátor, Alexandra, aki elvitt minket a szállásunkra. Délután szabadprogram keretében ismerkedtünk meg a főváros, Funchal nevezetességeivel. Az első vacsorán már találkoztunk a többi résztvevő csoporttal is.

Vasárnap egy libegővel utaztunk fel a Funchal felé magasodó hegyre, Monte-re, ahonnan bámulatos kilátás tárult elénk. Itt a Tropical Palace Gardens-t tekintettük meg, tele érdekes fákkal és virágokkal a világ különböző trópusi országaiból.

A délután folyamán egy buszos kirándulásra indultunk, aminek során elutaztunk egy pazar kilátóponthoz a sziget déli részén (Cabo Girao), majd átszeltük a szigetet, megálltunk Encumeada-n, 1007 méter magasan, ahonnan Madeira északi és déli részét is beláthattuk. Majd továbbindultunk Sao Vicente-re. Itt a tengerparton megvizsgáltuk a különbséget az északi és a déli rész között.

A hétfői napot az iskolában töltöttük. A koordinátorok megbeszélést tartottak a közelgő projekteseményekkel kapcsolatban, a diákok pedig különböző tevékenységekben vettek részt. Az „icebreaker” feladatok után robotokkal tanultak a programozás alapjairól, majd pedig kövekre festettek verseket. Később papírsárkányokat készítettek, amelyeket szintén versekkel díszítettek. Megismerkedtek a portugál oktatási rendszer sajátosságaival, körbesétáltak a hatalmas iskolában, megtekintették a konyhakertet és a sportpályákat is. A délután folyamán verses előadások következtek. Minden nemzet bemutatott egy-két verset a saját nyelvén és angolul is. Nekünk Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményére esett a választásunk, valamint egy ír verset is prezentáltunk.

Kedden ismét buszra szálltunk és a kellemes 25 fokos hőmérsékletből felutaztunk 1800 méter magasra, Madeira legmagasabb pontjára, ahol csupán tíz fok és szitáló eső fogadott minket. Megtapasztalhattuk, hogy milyen érdekes a sziget éghajlata: az egyik részen szubtrópusi klíma van, 40 kilométerrel arrébb pedig hegyvidéki éghajlat.  Akinek kedve volt, egy levada (vízszállító csatorna) melletti sétán vehetett rész, ahol egy gyönyörű kilátópontra, Ribeiro Frio-ra juthattunk ki.  A hegyeken átvágva Machico öbölhöz jutottunk, ahol visszatért a kellemes hőmérséklet. Itt az aranybarna, Afrikából importál homokon pihentünk, a védett öbölben fürödtünk. (A sziget tengerpartjain a legtöbb helyen csak kő, illetve fekete homok van, mivel a sziget egy vulkáni képződmény). Ugyanezen a napon ellátogattunk még a Canical-ban található bálnamúzeumba, ahol a környezetvédelemre, ezen belül a bálnák esztelen pusztítására hívták fel a figyelmet. A diákok különböző kísérletek segítségével érthették meg a természet néhány törvényszerűségét, valamint az ember által végzett romboló munka hatásait.

Az utolsó együtt töltött napon megismerkedtünk Madeira történelmével a Story Centre Museum segítségével, majd végigsétáltunk Funchal óvárosának utcáin, ahol  számtalan művészi rajz, festmény borítja a házak falait. Rácsodálkoztunk azokra a soha nem kóstolt a trópusi gyümölcsökre, amiket a kiskereskedők árultak, majd kisétáltunk az óceán partjára, hogy vízi sportokon vegyünk közösen részt: a tanulók választhattak a tengeri kajak és a SUP között.  Ebéd után a közeli parkba mentünk át, ahol csapatépítő tevékenységek várták a diákokat, valamint a hétfőn készített papírsárkányokat is ki lehetett próbálni. Az estét egy hajókirándulás zárta, aminek keretén belül a sziget déli részét tekinthettük meg a naplementében.

Mind a diákok, mind a tanárok életre szóló élményekkel tértek haza.

Tiszafüred, 2019. november 11.

Monok Péter


A Read, count and Play- these skills will take you a long way című Erasmus+ pályázat második évének utolsó két szakaszában a következő feladatokat végeztük el a versekkel és a receptekkel kapcsolatban:

 • Az őszi hónapokban az egyik feladatunk volt, hogy egy ír verset kiválasszunk, belőle szövegértést készítsünk, majd pedig illusztráljuk. Néhány diák lefordította magyarra is a verset. Még több ír vers és a belőlük készült szövegértések itt találhatók.

Az iskolánkban októberben megrendezett Erasmus napon is a versekkel foglalkoztunk. Az eseményről készült videók itt találhatók:

Erasmus day a Kossuth Lajos Gimnáziumban

Erasmus day latest

 • Néhány diákunk különleges képverseket írt, Biopoems címmel.

 • A portugál találkozón résztvevő diákok is alkottak egy-egy verset magukról. Ezek a költemények erre a linkre kattintva tekinthetők meg.
 • Decemberben és Januárban a résztvevő országok nemzeti ételeit vettük górcső alá. A diákok magyarul és angolul is gyűjtöttek recepteket, amelyekből egy kiállítást rendeztünk az iskola folyosóján. A receptek itt olvashatók.

Korvapuusti

(Finnish Cinnamon Pastries)

Ingredients

For the Pastries:

 • 1 cup lukewarm milk
 • 4 tbsp. melted butter (room temperature)
 • 1 pkg. dry yeast (2 1/4 tsp.)​
 • 1/2 cup sugar
 • 1 tsp. salt
 • 1 tbsp. cardamom (freshly ground)
 • 1 beaten egg (plus 1 beaten egg for final glaze)
 • 4 to 5 cups all-purpose flour
 • Garnish: pearl sugar or rock sugar (for dusting)

For the Filling:

 • 1/4 cup butter (melted)
 • 3/4 cup packed brown sugar
 • 2 heaping tbsp. cinnamon

Steps to Make It

 1. In a large mixing bowl, combine milk, 4 tbsp. melted butter, yeast, and sugar. Allow to sit 10 minutes until yeast begins to bubble.
 2. Stir in salt, cardamom, and beaten egg, then gradually stir in 4 to 5 cups flour until dough pulls away from the side of the bowl. If using a stand mixer, switch to a dough hook; knead at level 3 or 4 for 7 minutes. If kneading by hand, work the dough until it is smooth, shiny, and has lost most of its stickiness.
 3. Place in a greased bowl, cover with a towel or cling wrap, and allow to rise 1 hour or until doubled.
 4. Punch down dough, then divide into two equal halves. Roll each half into an 8×14 rectangle; brush each half with melted butter then sprinkle with brown sugar and cinnamon.
 5. Starting from the long side, tightly roll each half into a long “snake”; with a sharp knife, make diagonal cuts every 2 inches to make 7 triangular rolls (14 total).
 6. Place each roll, point up, on lightly greased cookie sheets, then use a finger or a spoon to press down each tip to form ear-shaped rolls. Cover with clean towels and allow to rise another hour, until doubled.
 7. Preheat oven to 400 F. Brush each roll with beaten egg, sprinkle with pearl sugar and bake on center rack for 10 to 15 minutes, or until golden brown.
 • Februárban az egyik feladatunk az volt, hogy videón mutassuk be egy-egy nemzeti ételünk elkészítésének menetét. A hurka és a brassói videója itt tekinthető meg.
 • Márciusban néhány receptből angol nyelven szövegértő feladatokat készítettünk. Ezek itt találhatók.

Virtuális találkozó Finnországban

A Read, Count and Play– These skills will take you a long way című Erasmus+ nemzetközi stratégiai pályázat keretében 2021. április utolsó hetében online rendeztük meg a finnországi találkozót. Sok érdekes tevékenységet végeztünk diákcsoportokkal iskolai és nemzetközi szinten is a találkozó folyamán. A téma a különböző nemzetek ételei, receptjei voltak. A feladatok itt láthatók

A finn iskola diákjai a következő videón mutatták be az iskolájukat

A finn koordinátor egy városi sétára invitált minket

Bár a partnerek finnek, de ahol élnek, ott svéd az anyanyelv. A következő linken svéd alapszavakat tanulhatunk

Egy rövid bemutató Nykarleby-ről, a finn partner városáról.

Az alábbi linken egy finn tánc látható

A finn iskolaigazgató üdvözlő beszéde itt található

Ez pedig egy prezentáció a finn ételekkel kapcsolatban

A magyar ételek bemutatója itt látható

Az ételekkel kapcsolatos kvíz itt próbálható ki

Két nemzeti ételünk készítésének bemutatója pedig itt és itt látható

A török ételekről szóló prezentáció itt tekinthető meg

A prezi alapján készült kvíz pedig itt próbálható ki

A lengyel partner főzős videója itt látható

A lengyel ételekről szóló prezi itt érhető el

Ez pedig egy kvíz

Az ír partnerek egy videóban mutatták be nevezetes ételeiket

Az ezzel kapcsolatos feladat pedig innen érhető el

A portugál diákok főzős videója itt látható

A nemzeti ételeiket bemutató videó itt tekinthető meg

Egy videó kvíz pedig innen érhető el


Lezárult a Read, Count and Play projekt

2018 szeptemberében elkezdtünk egy nemzetközi stratégiai projektet Read, Count and Play- These skills will take you a long way címmel 6 ország bevonásával. (Lengyelország, Írország, Portugália, Finnország, Törökország és a mi iskolánk)

Az eredetileg két évesre tervezett pályázat a pandémia miatt 3 éves időtartammal 2021. augusztus végén zárult. A projekt legjobb pillanatai, eredményei, tevékenységei a következő honlapon találhatók:

https://alexgfrancisco7.wixsite.com/readcountplay?fbclid=IwAR3ip4doo9IwTm5H-xtfwHLYSRo5I86sofs9w1kF6xYDL0M4fKtvNZVGwWk