A Korszerűsödő Gimnázium Alapítvány

Az alapítvány céljának tekinti a kiemelkedő tanulmányi vagy sportsikereket elérő diákok jutalmazását; a versenyek nevezési díjának és eredményes nyelvvizsgát tevők vizsgadíjának visszafizetését szaktanári javaslat alapján, a kiemelkedő tanulmányi sikereket elérő diákokat felkészítő tanárok jutalmazását, kiemelkedő iskolai rendezvények támogatását, az idegen nyelvek hatékonyabb oktatásának segítését, informatikai számítástechnikai képzés további kiszélesítését, eredményesebbé tételét, valamint a gimnázium alapfeladatainak ellátásához szükséges tárgyi eszközök bővítését, cseréjét, felújítását, az iskola épületének, helyiségeinek bővítését, felújítását.

Az alapítvány vagyona – az adózók rendelkezése szerint – minden évben az szja 1%-ának felajánlásával, az alapítvány számlájára érkező készpénzadománnyal, illetve természetben nyújtott adománnyal növekszik.

Az alapítvány képviselője: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó kuratóriumi elnök

Címe: 5350 Tiszafüred, Baross u. 36.

e-mail: igazgatoklg@gmail.com

Adószáma: 19223027-1-16

Számlaszám: 11745059-20002860

Dokumentumok:

Alapító okirat 2001.  (PDF)

Gazdasági beszámoló a 2015. évről (PDF)

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet 2015. (PDF)

Nyilatkozat a társaságiadó-bevallásról 2015. (PDF)

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2015. (PDF)

Tájékoztatás a 2016. évi szja 1%-os összegről (PDF)

Alapító okirat 2016. (jelenleg érvényes) (PDF)

Gazdasági beszámoló a 2016. évről (PDF)

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet 2016. (PDF)

Nyilatkozat a társaságiadó-bevallásról 2016. (PDF)

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2016. (PDF)

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet 2017. (PDF)

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet 2018. (PDF)

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2017. (PDF)

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2018.(PDF)

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2019.(PDF)

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2020.(PDF)

Közleményaz adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2021. (PDF)

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium honlapja