EFOP 3 1.4 – VEKOP-15-2015-00001 ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁLÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK

Útravaló Ösztöndíjprogram

2017/2018-as tanév

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) és a Versenyképes Magyarország Operatív Program (a továbbiakban VEKOP) egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai-tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatását fogalmazza meg.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram egy összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer. E rendszerben a tanuló, és a tanuló iskolai előrehaladását támogató mentor vesz részt. A program köznevelést érintő alprogramjai mentori és ösztöndíj-támogatást, az iskolai előmenetelt serkentő programokat, rendezvényeket nyújtanak a bevont tanulók részére az általános iskola 7. évfolyamától a középiskola 13. évfolyamáig. A programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja segíteni az érintett gyerekek felzárkózását, tanulmányaik előrehaladását, erősíteni a gyermekek önképét, saját képességeikbe, lehetőségekbe vetett hitüket.

A projekt megvalósításával célunk hozzájárulni a hátrányos helyzetű tanulók általános iskolai sikerességéhez, hátrányaik csökkentéséhez, illetve felkészíteni őket érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra, a középiskola sikeres befejezésére és a felsőoktatásba való bejutásra.

A projekt legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása. Ennek egyik eszköze a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai-tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatása.

Diákjainknak a pályázat a következő lehetőségeket nyújtja:

  • Tanulmányaikhoz tanévenként 10 hónapon keresztül ösztöndíjban részesülhetnek.
  • Fejlődésüket mentori támogatás is segíti.
  • Tanárukkal együtt határozhatják meg, mely területeken szeretnének javítani, fejlődni.
  • Tehetséggondozó és tanulmányi versenyeken vehetnek részt.
  • Az ösztöndíjasok részére biztosított feladatbank segít a tehetségük kibontakoztatásában.
  • Az eredményes érettségihez nyújt támogatást az érettségi vizsgára felkészítő, újonnan kifejlesztett tananyag.

A mentori és feladatellátási hely adminisztrátora (FEH adminisztrátor) Kátai Andrea.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

           intézményvezető


A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium honlapja