EFOP 3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

Az idei tanévtől intézményünk is bekapcsolódott a projektbe. A projekt Európai Uniós forrásból valósul meg, megvalósításának időszaka 2017/2018-as tanév kezdetétől a 2019/2020-as tanév végéig. Európa 2020 stratégiai céljai: az oktatást, képzést középfokú végzettség vagy szakképzettség nélkül elhagyó 18-24 évesek arányát 10 % alá kell csökkenteni.

A projekt célja:

  • a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése, újratermelődésének megelőzése,
  • komplex intézményfejlesztés,
  • területi és helyi szintű pedagógiai-szakmai szolgáltató rendszer,

Preventív megelőzést szolgáló beavatkozásra is szükség van- elsősorban óvodás és általános iskolás korban. A projektbe középiskolák is részt vesznek. A mi intézményünk mintaadó iskolaként kapcsolódott a pályázathoz.

A projekt elsődleges célja − preventív és intervenciós tevékenységekkel − az iskolai lemorzsolódás megelőzése. A projekt egésze intézményi fejlesztésekre irányul, a fejlesztések fókuszában minden esetben célzott és helyi igényeken alapuló komplex intézményfejlesztés áll.

A projekt lehetőséget ad releváns tevékenységek megvalósítására.

Példa néhány konkrét tevékenységre:

  • az intézményi intézkedési tervek végrehajtásának módszertani támogatása, a nevelési-oktatási intézmények mentorálása,
  • nevelőtestületi képzések megvalósítása,
  • szakmai konzultációk és pedagógus-továbbképzések,
  • az általános iskola és a középiskola közötti átmenet támogatása,
  • a taneszközkészlet fejlesztése,
  • belső pedagógusi, nevelőtestületi közösségfejlesztés
  • az intézményi hálózatépítés támogatása.

Köszönetemet szeretném kifejezni fenntartónknak, a Karcagi Tankerületi Központnak, szakmai támogatásuk nélkül nem kapcsolódhattunk volna be a projektbe.

Dr. Drénné Takács Krisztina

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium honlapja