DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN EFOP 3.2.3-17

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül  a Digitális környezet a köznevelésben tárgyú felhívásra a Karcagi Tankerületi Központ, mint Kedvezményezett által, EFOP-3.2.3-17-2017-00012 azonosító számon, 2017.06.01. napon benyújtott támogatási kérelmet támogatásban részesítette.

Az elnyert pályázati összeg: Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi alapfeladattal – 11 347 431 Ft

Napjainkban a digitalizáció a fejlődés, a versenyképesség és a jólét egyik ösztönzője, ezért kell hangsúlyt helyezni a digitális fejlesztésekre. Az egész életen át tartó tanulás a digitális ismeretek esetében nyeri el legteljesebb jelentését, hiszen a digitalizáció nemcsak a tanulás tárgya, hanem egyben a tanulás talán leghatékonyabb platformja is. A felnövekvő generáció munkaerőpiaci esélyét és helyzetét jelentős mértékben befolyásolja az oktatási rendszer digitális felkészültsége. A jelenben dől el, hogy a magyar fiatalok milyen szerepet töltenek majd be az európai munkaerőpiacon, ahogy az is, hogy a magyar nemzetgazdaság milyen szerepet kaphat a nemzetközi versenyben. A felkészülés legjobb eszköze természetesen az oktatásban való tudatos részvétel, az egész életen át tartó tanulás.

A jövőiskolájával szembeni követelmények:

  •  minden diák és tanár digitális eszközöket használ,
  • digitális módszertanok és digitális tananyagok szerint folyik az       oktatás,
  •  az iskolai adminisztráció is digitálisan zajlik.

Ehhez azonban egy nyitott oktatási rendszerre van szükség, mely szemléletmódjában, módszertanaiban és követelményeiben is megfelel a digitális kor elvárásainak. A munkaerőpiaci helyzet jelenlegi alakulását tekintve elmondható, hogy diákjaink jelentős része fog olyan munkahelyen dolgozni, ahol elengedhetetlen a magas szintű digitális írástudás. Célunk, hogy az alapokat és annál kicsit több tudást szerezzenek az iskolai évek alatt. Bízunk abban, hogy a műszaki ismeretek, illetve a digitális ismeretek ötvözésével jó szakemberek kerülnek ki az intézményünkből, mi pedig motiválttá tesszük számukra, hogy ez irányba tervezzék pályaválasztásukat.

A projekt fenntartása: a projekt megvalósítása befejezésétől 3 évig kötelező.
Ez alatt az idő alatt vállaljuk az adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára, és biztosítjuk a kapcsolattartásra szolgáló fórumot. A fenntartási időszak alatt a beszerzésre kerülő oktatást segítő eszközöket rendeltetésszerűen alkalmazzuk a tanórák keretében. Továbbá a választott pedagógiai módszertanok beépítésre kerülnek a bevont intézmények pedagógiai programjába, melyeket a megvalósítás és a fenntartás ideje alatt rendszeresen alkalmaznak pedagógusaink.

A digitális pedagógiai módszerekkel és eszközökkel fejleszteni kívánt területek:

  1. Matematikai képességeket fejlesztését támogató módszerek

A program megvalósításának célcsoportjai a 6. A és 9.A osztály.

A módszertani kultúra IKT eszközökkel való támogatása során a pedagógusok és a tanulók esetében is fejlődik a digitális írástudás, kompetencia. Az IKT beépülése a matematika tanításába tantárgyközi kapcsolatok fejlesztését biztosítja. Digitális tananyagok elérési lehetőségének biztosítása által a pedagógusok érdeklődésének felkeltése történik. A diákok életkori sajátosságaihoz alakított interaktív tananyagok, feladatlapok készülnek.

  1. SNI-s gyermekek fejlesztése

SNI-s tanulóink természetesen integráltan tanulnak intézményünk. Ezáltal hangsúlyossá válik, hogy az informatikai eszközök használata során az ő tevékenységeiket is megkönnyít- sük, felkészülésüket támogassuk.

  1. Pedagógus továbbképzések

A pályázati munka során az intézmény matematika szakos és informatika szakos pedagógusaira számítunk. Demján Mária, Gyöngy Gyöngyi, Tóth Judit, Kovács Péter matematika, és Tudeszéné Pallagi Erika és Rédai Attila informatikus kollégákra. A pályázati program felhasználója azonban a tantestület körülbelül fele, mivel részt vesznek az informatikai továbbképzésen, vagy a későbbiekben alkalmazni fogják a közvetlen résztvevők által átvett és kipróbált módszertani csomagokat, ezzel biztosítva a fenntarthatóságot.

Az intézményünkben alkalmazásra kerülő digitális pedagógiai csomagot az alábbi tanuló- csoportokban kívánjuk alkalmazni:

2017-2018 : 6.A , 7.A

2018-2019 :8.A ,9.A

2019-2020: 10.A, 11.A

A GEOMATECH rendszer alkalmazásához és a felhasználás támogatásához szolgáltatott képzés két modulból áll:
a.)GEOMATECH@Látható matematika – 60 kredites, 60 kontakt órás képzés a pályázat kezdetét követő első „tanfélévben”
b.)GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat – egy teljes tanévre vonatkozó folyamatos szakmai támogatást, mentorálást is magában foglaló 84 órás akkreditált képzés blended learning (12 kontakt és 72 óra online óra) formában. A képzés két tanítási félévben történik 12-12 héten keresztül heti 2 óra elfoglaltságban.
A pályázatba bevont 6 fő pedagógus mind a két képzést elvégzi.

A beszerzendő IKT eszközök:

Huawei media pad t3 8.0   32 db

Tároló tableteknek        1 db

Fujitsu Livebook T937  1 db

TT-7516UB-Touch panel 75″- 4K   2db

WB52-30- PC modul touchpanelhez  2 db

Craftbot XL 1db

Epson EB-580    5 db

Zyxel Dual Band router        2db

MoreToMath alapcsomag -30 fős csoporthoz   1db

Mindezen IKT eszközök mellett további, a digitális pedagógiához tartozó eszközt is be kívánunk szerezni: Programozható robot

Fejlesztésünk legfontosabb eredménye, hogy fejlődnek tanulóink digitális kompetenciái, melyet később megfelelően tudnak hasznosítani, elmélyíteni. A digitális pedagógia hozzájárul ahhoz, hogy tanulóink készségszintű, alkalmazóképes informatikai tudással kerüljenek a középiskolába, majd a munka világába. A fejlesztés hatására várhatóan emelkedik a természettudományos megismerés iránt érdeklődő tanulók száma, illetve a műszaki tudományok iránt érdeklődők száma is. A digitális készségek hosszú távon segítik a hatékony tanulást. Az infrastrukturális fejlesztés a programban részt nem vevő diákok számára is elérhetővé válik Az SNI-s. BTM-s tanulók bevonása, megsegítése révén érvényesülnek az esélyegyenlőségi szempontok. Az információ minden tanuló számára hozzáférhetővé válik, intézményi szinten csökkennek a társadalmi különbségek.

Az akkreditált pedagógus képzések támogatják a digitális módszerek hosszú távú alkalmazását, valamint erősítik pedagógusaink digitális kompetenciáit. A támogató szolgáltatások a hosszú távú gyakorlati megvalósításhoz nyújtanak segítséget, hisz elhárítják a felmerülőakadályokat, a részt vevő, a programba bevont és a program iránt érdeklődő pedagógusok számára.

A projekt révén intézményi szintűvé válhat a digitális tehetséggondozás. Beépül a gyakorlatba az online információszerzés, elektronikus mérés-értékelés, mely a papír és nyomtatófesték megtakarításával a fenntarthatóság, a környezetvédelem szempontjából is fontos.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

  intézményvezető

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium honlapja